Portal melhisedec.ro

Pagina principală · Biblia online · Articole · Cântări · Poezii · Descărcări · Forum de discuţii · Calendar
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.

Navigare
Pagina principală
Biblia online
Sărbători
Luni noi
Articole
Cântări
Poezii
Descărcări
Întrebări frecvente
Forum de discuţii
Calendar
Legături pe internet
Categorii știri
Contactaţi-ne
Galerie foto
Căutare

Versetul zilei
"Deci, vouă tuturor, care sunteți preaiubiți ai lui Dumnezeu ..., chemați să fiți sfinți: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!"
Romani 1:7

Cugetarea zilei
"Ce este un predicator? Omul ajuns, fără îndoială, în stăpânirea unui adevăr, dar nu întotdeauna și stăpânit de acest adevăr."

Emil Creangă


Noi articole
Sarbatoarea Pesah / ...
Nu-i altă dragoste..
Religie launtrica..
Pâine vie...
Străpuns..

Statistici utilizare
Vizitatori online: 1
> Membri conectaţi: 0
Membri înregistraţi: 667
Cel mai nou membru: Fiedler Simona
> Membri banați: 0

Ajutor utilizare
Aici puteti vedea un tutorial al portalului. Daca nu aveti PowerPoint instalat va sugeram PowerPoint Viewer 97.

Vezi discuţia
Portal melhisedec.ro - index forum | Studiu Biblic - Discuții pe teme religioase | Biblia
Deconectat A treia epistolă a apostolului Ioan - Recenzie după manuscrisele grecești
Ionica
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
27534. Postat la 31/12/2015 09:22 - 1619z19h34m
A treia epistolă a apostolului Ioan - Recenzie după manuscrisele grecești
Autor apostolul Ioan
Text compus în limba greacă
Textul din 3Ioan al Bibliei antice este transliterat din greacă pe siteul biblehub.com.
Variantele textuale se pot găsi pe siteul biblequery.org și csntm.org.
3Ioan 1:1. Ho presbyteros (Bătrânul), Gaiō tō (către Gaiu), agapētō (iubitul) hon (pe care) egō (eu) agapō (îl iubesc) en (în) alētheia (adevăr).
Bătrânul, către Gaiu, iubitul pe care eu îl iubesc în adevăr.
3Ioan 1:2. Agapēte (Iubite), peri (asupra) pantōn (a toate) euchomai (doresc) se (tu) euodousthai (să prosperi) kai (și) hygiainein (fii sănătos), kathōs (la fel cum) euodoutai (prosperă) sou hē (al tău) psychē (suflet).
Iubite, asupra a toate doresc tu să prosperi și fii sănătos, la fel cum prosperă al tău suflet.
3Ioan 1:3. Echarēn (M-am bucurat) lian (mult) erchomenōn (venind) adelphōn (frații) kai (și) martyrountōn (mărturisind) sou tē (al tău) alētheia (adevăr), kathōs (cum la fel) sy (tu) en (în) alētheia (adevăr) peripateis (umbli).
M-am bucurat pentru mult venind frații și mărturisind al tău adevăr, cum la fel tu în adevăr umbli.
3Ioan 1:4. Meizoteran (Mai mare) toutōn (ca aceste (bucurii)), ouk (nu) echō (am) charan (bucurie), hina (decât ca) akouō (să aud despre) ta ema (ai mei) tekna (copii) en (în) tē alētheia (adevăr) peripatounta (umblând).
Mai mare ca aceste (bucurii), nu am bucurie, decât ca să aud despre ai mei copii în adevăr umblând.
3Ioan 1:5. Agapēte (Iubite), piston (cu credincioșie) poieis (faci) ho (orice), ean (dacă) ergasē (vei lucra) eis (față) tous (de) adelphous (frați); kai (și) touto (ei sunt) xenous (străini),
Iubite, cu credincioșie faci orice, dacă vei lucra față de frați; și ei sunt străini,
3Ioan 1:6. hoi (care) emartyrēsan (au mărturisit) sou tē (a ta) agapē (dragoste) enōpion (înaintea) ekklēsias (adunării). Hous (Vei) kalōs (bine) poiēseis (face) propempsas (înainte trimițându-i) axiōs (vrednic) tou Theou (față de Dumnezeu).
care au mărturisit a ta dragoste înaintea adunării. Vei bine face înainte trimițându-i, vrednic față de Dumnezeu;
3Ioan 1:7. hyper (fiindcă) gar (pentru) tou onomatos (numele său) exēlthon (au plecat), mēden (nimic) lambanontes (lunâd) apo tōn (de la) ethnikōn (națiuni).
fiindcă pentru numele său au plecat, nimic luând de la națiuni.
3Ioan 1:8. Hēmeis (Noi) oun (deci) opheilomen (trebuie) hypolambanein (să-i primim) tous toioutous (pe asemenea (frați)), hina (ca) synergoi (împreună-lucrători) ginōmetha (să fim) tē alētheia (cu adevărul).
Noi deci trebuie să-i primim pe asemenea (frați), ca împreună-lucrători să fim cu adevărul.
3Ioan 1:9. Egrapsa (Am scris) tē ekklēsia (adunării), allr17; (dar) ho philoprōteuōn (cel de întâietate-iubitor) autōn (dintre ei), Diotrephēs (Diotref), ouk (nu) epidechetai (ne primește) hēmas (pe noi).
Am scris adunării, dar cel de întâietate-iubitor dintre ei, Diotref, nu ne primește pe noi.
3Ioan 1:10. Dia (De) touto (aceea), ean (dacă) elthō (voi veni), hypomnēsō (voi aminti) autou (lui) ta erga (lucrările) ha (care) poiei (le face) logois (cu cuvinte) ponērois (rele), phlyarōn (clevetind) hēmas (pe noi); kai (și), mē arkoumenos (nesatisfăcut) epi (cu) toutois (acestea), oute (nici) autos (el însuși) epidechetai (neprimind) tous (pe acești) adelphous (frați) kai (și) tous (pe aceia) boulomenous (ce voiesc), kōlyei (îi interzice) kai (și) ek tēs (din) ekklēsias (adunare) ekballei (îi dă afară).
De aceea, dacă voi veni, voi aminti lui lucrările care le face cu cuvinte rele, clevetind pe noi; și nesatisfăcut cu acestea, nici el însuși neprimind pe acești frați și pe aceia ce voiesc, îi interzice și din adunare îi dă afară.
3Ioan 1:11. Agapēte (Iubite), mē (nu) mimou (imita) to (ce-i) kakon (răul), alla (ci) to (ce-i) agathon (binele). Ho (Cine) agathopoiōn (bine-face) ek (din) tou Theou (Dumnezeu) estin (este); ho (cine) kakopoiōn (rău-face), ouch (nu) heōraken (l-a văzut) ton Theon (pe Dumnezeu).
Iubite, nu imita ce-i răul, ci ce-i binele. Cine bine-face din Dumnezeu este; cine rău-face, nu l-a văzut pe Dumnezeu.
3Ioan 1:12. Dēmētriō (Dimitrie) memartyrētai (e mărturisit) hypo (de) pantōn (toți), kai (și) hypo (de) autēs (însuși) tēs alētheias (adevărul); kai (și) hēmeis (noi), de (de asemenea), martyroumen (mărturisim) kai (și) oidas (știi) hoti (că) hē martyria (mărturia) hēmōn (noastră) alēthēs (adevărată) estin (este).
Dimitrie e mărturisit de toți și de însuși adevărul; și noi, de asemenea, mărturisim și știi că mărturia noastră adevărată este.
3Ioan 1:13. Polla (Multe) eichon (aveam) grapsai (să scriu) soi (ție), all' (dar) ou (nu) thelō (doresc) dia (cu) melanos (cerneală) kai (și) kalamou (condei) soi (ție) graphein (să scriu);
Multe aveam să scriu ție, dar nu doresc cu cerneală și condei ție să scriu;
3Ioan 1:14. elpizō (sper) de (de asemenea) eutheōs (în curând) se (a te) idein (vedea) kai (și) stoma (gură) pros (la) stoma (gură) lalēsomen (vom vorbi). Eirēnē (Pace) soi (ție)! Aspazontai se (Te salută) hoi (acești) philoi (prieteni). Aspazou (Salută) tous (acei) philous (prieteni) katr17; (pe) onoma (nume).
sper de asemenea în curând a te vedea și gură la gură vom vorbi. Pace ție! Te salută acești prieteni. Salută acei prieteni pe nume.

1. Bătrânul, către Gaiu, iubitul pe care eu îl iubesc în adevăr.
2. Iubite, asupra a toate doresc tu să prosperi și fii sănătos, la fel cum prosperă al tău suflet.
3. M-am bucurat pentru mult venind frații și mărturisind al tău adevăr, cum la fel tu în adevăr umbli.
4. Mai mare ca aceste (bucurii), nu am bucurie, decât ca să aud despre ai mei copii în adevăr umblând.
5. Iubite, cu credincioșie faci orice, dacă vei lucra față de frați; și ei sunt străini,
6. care au mărturisit a ta dragoste înaintea adunării. Vei bine face înainte trimițându-i, vrednic față de Dumnezeu;
7. fiindcă pentru numele său au plecat, nimic luând de la națiuni.
8. Noi deci trebuie să-i primim pe asemenea (frați), ca împreună-lucrători să fim cu adevărul.
9. Am scris adunării, dar cel de întâietate-iubitor dintre ei, Diotref, nu ne primește pe noi.
10. De aceea, dacă voi veni, voi aminti lui lucrările care le face cu cuvinte rele, clevetind pe noi; și nesatisfăcut cu acestea, nici el însuși neprimind pe acești frați și pe aceia ce voiesc, îi interzice și din adunare îi dă afară.
11. Iubite, nu imita ce-i răul, ci ce-i binele. Cine bine-face din Dumnezeu este; cine rău-face, nu l-a văzut pe Dumnezeu.
12. Dimitrie e mărturisit de toți și de însuși adevărul; și noi, de asemenea, mărturisim și știi că mărturia noastră adevărată este.
13. Multe aveam să scriu ție, dar nu doresc cu cerneală și condei ție să scriu;
14. sper de asemenea în curând a te vedea și gură la gură vom vorbi. Pace ție! Te salută acești prieteni. Salută acei prieteni pe nume.
------------------------------------------------------------------------------------------


"Niciunul dintre cei rai nu va intelege" Daniel 12:10
Deconectat RE: A treia epistolă a apostolului Ioan - Recenzie după manuscrisele grecești
Ionica
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
27546. Postat la 03/01/2016 06:44 - 1616z22h12m
A doua epistolă a apostolului Ioan - Recenzie după manuscrisele grecești
Autor apostolul Ioan
Text compus în limba greacă
Textul din 2Ioan al Bibliei antice este transliterat din greacă pe siteul biblehub.com.
Variantele textuale se pot găsi pe siteul biblequery.org și csntm.org.
1. Ho presbyteros (Bătrânul), eklektē (alesei) doamne (kyria) și (kai) tois (acelor) teknois (copiii) autēs (ai ei), hous (pe care) egō (eu) agapō (iubesc) en (în) alētheia (adevăr), kai (și) nu (ouk) egō (eu) monos (numai), alla (ci) kai (și) pantes (toți) hoi (cei) egnōkotes (care cunosc) ten alētheian (adevărul),
2. dia (prin) tēn alētheian (adevărul) tēn menousan (care rămâne) en (în) hēmin (noi) kai (și) methr17; (cu) hēmōn (noi) estai (va fi) eis (în) ton aiōna (veac):
3. estai (va fi) methr17; (cu) hēmōn (noi) charis (har), eleos (îndurare), eirēnē (pace) para (de la) Dumnezeu (Theou) Tatăl (Patros) kai (și) para (de la) Iēsou (Ieșhua) Christou (Unsul), tou Huiou (Fiul) tou Patros (Tatălui), en (în) alētheia (adevăr) kai (și) agapē (dragoste)!
4. Echarēn (M-am bucurat) lian (foarte mult) hoti (pentru că) heurēka (am găsit) ek (din) teknōn (copiii) sou (tăi) peripatountas (umblând) en (în) alētheia (adevăr), kathōs (după cum) entolēn (poruncă) elabomen (am primit) para (de la) tou Patros (Tatăl).
5. Kai (Și) nyn (acum), erōtō (te rog) se (pe tine), kyria (doamnă), ouch (nu) hōs (ca) entolēn (poruncă), graphōn (scriind) soi (ție) kainēn ((ceva) nou), alla (ci) hēn (aceea) eichomen (având-o) apr17; (de la) archēs (început): hina (ca) agapōmen (să ne iubim) allēlous (unii pe alții).
6. Kai (Și) hautē (aceasta) estin (este) hē agapē (dragostea): hina (ca) peripatōmen (să umblăm) kata (potrivit) tas entolas (cu poruncile) autou (lui). Hautē (Această) hē entolē (poruncă) estin (este), kathōs (după cum) ēkousate (ați auzit) apr17; (de la) început, hina (ca) en (în) autē (ea) peripatēte (să umblați).
7. Hoti (Pentru că) polloi (mulți) planoi (înșelători) exēlthon (au intrat) eis (în) ton kosmon (lume); hoi (aceia) mē (nu) homologountes (mărturisesc) Iēsoun (pe Ieșhua) Christon (Unsul) erchomenon (venind) en (în) sarki (carne). Houtos (Acesta) estin (este) ho planos (înșelătorul) kai (și) ho antichristos (antihristul).
8. Blepete (Vegheați) heautous (la voi înșivă), hina (ca să) mē (nu) apolesēte (pierdeți) ha (ce) eirgasametha (ați lucrat) alla (ci) mishton (să primiți) plērē (deplină) apolabēte (răsplată).
9. Pas (Oricine) proagōn (merge înainte) kai (și) mē (nu) menōn (rămâne) en (în) tē didachē (învățătura) tou Christou (Unsului), Theon (Dumnezeu) ouk (nu) echei (are). Ho (Cine) menōn (rămâne) en (în) tē didachē (învățătură), houtos (acela) kai (și) ton Patera (pe Tatăl) kai (și) ton Huion (pe Fiul) echei (îl are).
10. Ei (Dacă) tis (cineva) erchetai (vine) pros (la) hymas (voi) kai (și) tautēn (această) tēn didachēn (învățătură) ou (nu) prehei (o aduce), mē (nu-l) lambanete (primiți) auton (pe el) eis (în) oikian (casă) kai (și) chairein ("Bucură-te!" ) autō (lui) mē (nu-i) legete (ziceți).
11. Ho (Cine) legōn (zice) gar (pentru) autō (el) chairein ("Bucură-te!" ), koinōnei (împărtășește) tois (acele) ergois (lucrări) autou (ale lui), tois (acele) ponērois (rele).
12. Polla (Multe) eichon (aveam) hymin (vouă) graphein (să vă scriu), ouk (nu) eboulēthēn (am vrut) dia (cu) chartou (hârtie) kai (și) melanos (cerneală), alla (ci) elpizō (sper) genesthai (să vin) pros (la) hymas (voi) kai (și) stoma (gură) pros (la) stoma (gură) lalēsai (să vă vorbesc), hina (pentru ca) hē chara (bucuria) hēmōn (noastră) peplērōmenē ē (să fie deplină).
13. Aspazetai se (Te salută), ta tekna (copiii) tēs adelphēs (surorii) sou (tale) tēs eklektēs (alese).
1. Bătrânul, alesei doamne și acelor copiii ai ei, pe care eu iubesc în adevăr, și nu eu numai, ci și toți cei care cunosc adevărul,
2. prin adevărul care rămâne în noi și cu noi va fi în veac:
3. va fi cu noi har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Ieșhua Unsul, Fiul Tatălui, în adevăr și dragoste!
4. M-am bucurat foarte mult că am găsit din copiii tăi umblând în adevăr, după cum am primit poruncă de la Tatăl.
5. Și acum, te rog pe tine, doamnă, nu ca poruncă, scriind ție (ceva) nou, ci aceea având-o de la început: ca să ne iubim unii pe alții.
6. Și aceasta este dragostea: ca să umblăm potrivit cu poruncile lui. Această poruncă este, după cum ați auzit de la început, ca în ea să umblați.
7. Pentru că mulți înșelători au intrat în lume; aceia nu mărturisesc pe Ieșhua Unsul venind în carne. Acesta este înșelătorul și antichristul.
8. Vegheați la voi înșivă, ca să nu pierdeți ce ați lucrat, ci să primiți deplină răsplată.
9. Oricine merge înainte și nu rămâne în învățătura Unsului, Dumnezeu nu are. Cine rămâne în învățătură, acela și pe Tatăl și pe Fiul îl are.
10. Dacă cineva vine la voi și această învățătură nu o aduce, mē primiți pe el în casă și "Bucură-te!" lui nu-i ziceți.
11. Cine zice pentru el "Bucură-te!", împărtășește acele lucrări ale lui, acele rele.
12. Multe aveam vouă să vă scriu, nu am vrut cu hârtie și cerneală, ci sper să vin la voi și gură la gură să vă vorbesc, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
13. Te salută copiii surorii tale alese.
----------------------------------------------------------------------------------------


"Niciunul dintre cei rai nu va intelege" Daniel 12:10
Salt la forumul:

Copyright © 2009-2020 / 5769-5780 melhisedec.ro
9389485 vizite unice Powered by PHP-Fusion