Portal melhisedec.ro

Pagina principală · Biblia online · Articole · Cântări · Poezii · Descărcări · Forum de discuţii · Calendar
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.

Navigare
Pagina principală
Biblia online
Sărbători
Luni noi
Articole
Cântări
Poezii
Descărcări
Întrebări frecvente
Forum de discuţii
Calendar
Legături pe internet
Categorii știri
Contactaţi-ne
Galerie foto
Căutare

Versetul zilei
"Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui"
Luca 2:14

Cugetarea zilei
"Gândește-te apoi la frumusețea cerului și la privilegiul posibil ca tu să ajungi acolo și, iarăși îți garantez, nu vei păcătui."

St. Dionisus


Noi articole
Sarbatoarea Pesah / ...
Nu-i altă dragoste..
Religie launtrica..
Pâine vie...
Străpuns..

Statistici utilizare
Vizitatori online: 1
> Membri conectaţi: 0
Membri înregistraţi: 667
Cel mai nou membru: Fiedler Simona
> Membri banați: 0

Ajutor utilizare
Aici puteti vedea un tutorial al portalului. Daca nu aveti PowerPoint instalat va sugeram PowerPoint Viewer 97.

Vezi discuţia
Portal melhisedec.ro - index forum | Studiu Biblic - Discuții pe teme religioase | Israel și iudaism
Pagina 1 din 3 1 2 3 >
Deconectat Profetiile Biblice despre Israel
ioan olah
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
15351. Postat la 29/11/2011 13:46 - 3105z23h56m
Israel implinind profetia biblica

http://www.youtube.com/watch?v=9xZNaGCuK-Y
http://www.youtube.com/watch?v=5uUF3Wzi9yI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dAYCgC0csgE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NreYgdxPPnM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bw17n21pr84&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mwPH76XEsUg&feature=related
Deconectat RE: Profetiile Biblice
ioan olah
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17637. Postat la 30/03/2012 15:04 - 2983z23h38m
Pacea Domnului Isus Hristos !!


Profetia Biblica - Israel

1 )- Promisiunea data de Dumnezeu lui Avraam

Domnul a zis lui Avram, după ce s'a despărțit Lot de el: ,,Ridică-ți ochii, și, din locul în care ești, privește spre mează noapte și spre mează zi, spre răsărit și spre apus;

căci toată țara pe care o vezi, ți -o da ție și seminței tale în veac. Gêneza 13:14-15
-----------------------------------------------------------------------------------
Pămînturile să nu se vîndă de veci; căci țara este a Mea, iar voi sînteți la Mine ca niște străini și venetici. Levític 25:23


2 )- Imperiile

Primul Imperiu - Babilonian --- Leu

In anul 606 I.H. Imparatul Nebucadnetar a cucerit Egiptul si Israelul.

Cea dintîi semăna cu un leu, și avea aripi de vultur. M'am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s'au smuls aripile; și, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, și i s'a dat o inimă de om. Daniel 7:4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani. Jeremia 25:11


Al doilea Imperiu - Medo Persan --- Urs

In anul 530 I.H. Medo Persii au cucerit Babilonul.

Și, iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într'o rînă; avea trei coaste în gură între dinți; și i s'a zis: ,,Scoală-te, și mănîncă multă carne!` Daniel 7:5

Berbecele, pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sînt împărații Mezilor și Perșilor. Daniel 8:20

Al treilea Imperiu - Grec --- Pardos-Leopard

In anul 331 I.H. Alexandru cel Mare cucereste Medo Persia.

După aceea m'am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea și patru capete, și i s'a dat stăpînire. Daniel 7:6

--Țapul însă este împărăția Greciei, și cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintîi împărat. Daniel 8:21


Al Patrulea Imperiu - Roman - Al patrulea animal Grozav de inspaimantator

După aceea m'am uitat în vedeniile mele de noapte, și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimîntătoare și de puternică; avea niște dinți mari de fer, mînca, sfărîma, și călca în picioare ce mai rămînea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, și avea zece coarne. Daniel 7:7

In anul 68 I.H. Romanii cuceresc Imperiul Grec.

In anul 70 D.H. Imperiul Roman cucereste Ierusalimul,distrugindul in totalitate prin care omoara un milion de Evrei.

După aceste șasezeci și două de săptămîni, unsul va fi stîrpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfîntul Locaș, și sfîrșitul lui va fi ca printr'un potop; este hotărît că războiul va ținea pînă la sfîrșit și împreună cu el și pustiirile. Daniel 9:26
-----------------------------------------------------------------------------
Dar Isus le -a zis: ,,Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.`` Matei 24:2
----------------------------------------------------------------------------
Vor cădea supt ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile; și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor. Luca 21:24
-------------------------------------------------------------------------------
După cum Domnul Se bucura să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Domnul Se va bucura să vă piardă și să vă nimicească; și veți fi smulși din țara pe care o vei lua în stăpînire.

Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă: și acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră. Deuteronôm 28:63-64

In anul 130 D.H. Imperiul Roman reconstruieste Ierusalimul numind tara lui Israel ca Siria - Palestina prin care doreste disparitia numelui Israel ,desi stim bine cum Avraam a cumparat Ogorul din Macpela si la fel in Hebron unde David a fost uns ca Imparat .Gênesis 49:30,

In anul 323 D.H. Imparatul Constantin introduce in Crestinism ,toata traditia Pagana,incluzind schimbarea Sabatelor Domnului care sunt un semn intre om si Dumnezeu.

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt, și se va încumeta să schimbe vremile și legea; și sfinții vor fi dați în mînile lui timp... de o vreme, două vremi, și o jumătate de vreme. Daniel 7:25

3 )- Valea de Oase Uscate

El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?`` Eu am răspuns: ,,Doamne, Dumnezeule, tu știi lucrul acesta!`` Ezechiel 37:3
---------------------------------------------------------------
El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s'au uscat oasele, ni s'a dus nădejdea; sîntem pierduți!`` Ezechiel 37:11

1878 - In Palestina este infiintat primul Sat Evreiesc numit Betat Iva ( Usa Sperantei ) si prin asta vedem cum Oasele se aduna.

1897 - Ia fiinta Miscarea Sionista care reprezinta Pescarii :

,,Iată, trimet o mulțime de pescari, zice Domnul, și -i vor pescui; Jeremia 16:16

1917 - Anglia cere infiintarea unui stat Evreu in Palestina

1920 - Anglia aproba revenirea neconditionata a Evreilor in Palestina

Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în cară și pe tărgi, pe catîri și pe dromadere, la muntele Meu cel sfînt, la Ierusalim-zice Domnul-cum își aduc copiii lui Israel darurile de mîncare, într'un vas curat, la Casa Domnului. Isaía 66:20
-----------------------------------------------------------------------------------
,,Iată, îi aduc înapoi din țara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii; o mare mulțime se întoarce înapoi aici!

Plîngînd vin, și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la rîuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Israel, și Efraim este întîiul Meu născut. Jeremia 31:8-9

--------------------------------------------------------------------------------------
Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate țările, și vă voi aduce iarăș în țara voastră. Ezechiel 36:24
----------------------------------------------------------------------------------
Și să le spui: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s'au dus, îi voi strînge din toate părțile, și -i voi aduce înapoi în țara lor. Ezechiel 37:21
--------------------------------------------------------------------------------------------
,,Totuș numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra; și de unde li se zicea: ,Nu sînteți poporul Meu,` li se va zice: ,Copiii Dumnezeului Celui viu!``

Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strînge la un loc, își vor pune o singură căpetenie, și vor ieși din țară; căci mare va fi ziua lui Izreel. Oséia 1:10-11
-------------------------------------------------------------------------------------
Căci iată că în zilele acelea și în vremile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, Joel 3:1
----------------------------------------------------------------------------------------
Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăș cetățile pustiite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mînca roadele. Amós 9:14
--------------------------------------------------------------------------------------
Dar prinșii de război ai acestei oștiri a copiilor lui Israel, vor stăpîni țara Cananiților pînă la Sarepta, și prinșii de război ai Ierusalimului, cari sînt la Sefarad, vor stăpîni cetățile de miază-zi. Obadia 1:20
-----------------------------------------------------------------------------------------
,,În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniți, și pe aceia pe cari -i chinuisem. Mica 4:6
---------------------------------------------------------------------------------------
,,Voi strînge pe cei întristați, cari sînt departe de adunarea sfîntă, pe cei ieșiți din sînul tău, asupra cărora acum apasă ocara.

Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei șchiopi și voi strînge pe cei ce au fost izgoniți, și îi voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sînt de ocară acum.

În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strînge; căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pămîntului, cînd voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război supt ochii voștri, zice Domnul.`Tef. 3:18-20

1928 - Vaticanul prin Decret declara Biserica Catolica ca Biserica lui Dumnezeu .

1933 - Hitler declara viitorului Papa Pacelii,ca a gasit solutia prin care va extermina Parazitii de Evrei,obtinind astfel de la Papa Pacelii fonduri pentru infiintarea Partidului sau prin care a exprimat buna intelegere intre Biserica si Stat.

1939 - Hitler pune in aplicatie planul de Exterminare a Evreilor prin care masacreaza 6 Milioane de Evrei pina la sfirsitul Razboiului al doilea Mondial.Prin acest fapt se implineste Profetia cu Vanatorii

voi trimete o mulțime de vînători, și -i vor vîna pe toți munții și pe toate dealurile, și în crăpăturile stîncilor. Jeremia 16:16

1940 - Germania si Italia doresc restaurarea vechiului Imperiu Roman,incepind razboiul in Europa si Mediul Orient.

1943 - Papa Pius declara printro scrisoare trimisa lui Rooswelt ,ca nu e bine sa se repatrieze Evrei in Palestina deorece nu exista nici o documentatie care sa ateste pe Evrei ca o Natiune.

Dumnezeu a mai zis lui Moise: ,,Așa să vorbești copiilor lui Israel: ,Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m'a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. Êxod 3:15
-----------------------------------------
El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.

Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfîrșit.`` Luca 1:32-33
------------------------------------------------------------------------------
Din 1917 pina in 1939- Anglia sustine reintoarcerea Evreilor in Palestina,dupa 1939 incepe sa saboteze revenirea Evreilor.

Din 1939 -Statele Unite preiau rolul de sustinatori ,care duce la Sprijinul Crearii Statului Israel,fiind primul stat care recunoaste in 1948 Israelul ca natiune.

1948 - 14 Mai - Infiintarea Statului ISRAEL


Din momentul formarii Statului Israel se imlineste Profetia Oaselor Uscate,dar in acelasi moment Satana doreste prin cele 2 mari puteri Religioase (Biserica Romano Catolica si Islamul) sprijinita si de puterea Politica distrugerea Poporului lui Dumnezeu atat ca stat Israel si a noului Israel a crestinilor prin Moartea lui Isus.

1965 - Vaticanul este numit Orasul Sfint ,contrar la ce a spus Dumnezeu despre Templul Sfint din Ierusalim.

1993 - Are loc Semnarea Acordului de Pace intre Israel si Palestina

1994 - Are loc Semnarea Acordului de Pace intre Israel si Iordania .

1998 - Ministrul de Externe al Vaticanului condamna Israelul pentru preluarea controlului in totalitate asupra Ierusalimului.

1999 - Martie - Uniunea Europeana nu recunoaste Suveranitatea Israelului asupra Ierusalimului.

2000 - Papa Ioan Paul al 2lea nu recunoaste Suveranitatea Israelului asupra Ierusalimului.

2000 - Vaticanul si OEP ul cere control International asupra Ierusalimului,prin asta demonstrind ca aceste 2 mari Puteri Religioase ale Lumii ( Biserica Romano Catolica si Islamul ) sunt cei mai mari dusmani ai Evreilor si in acelasi timp al lui YAHWEH .

1956 - 1957 - Israelul castiga razboiul cu Arabii,Muntele Sinai si Canalul Suez

1967 - Razboiul de 6 zile,castigat de Israel, In timpul Sarbatorii Yom Kipur ( Ziua Ispasirii ), Israelul este atacat de 7 State(Egipt,Irak,Siria,Iordania,Liban,Arabia Saudita, )

1973 - Razboiul Arabo - Israelian castigat de Israel

1982 - Israelul invadeaza din nou Libanul ,Invazia numita r0;Operatiunea Pace in Galileear1; a condus trupele isrealiene pana in apropierea capitalei libaneze Beirut.

Palestina nu a fost niciodata atestata Istoric sau Biblic ca Stat,ea a fost infiintata cu scopul de a distruge identitatea Israelului,numele ei find copiat din denumirea de Filisteni care erau cu totul un alt popor nicidecum Palestinieni.

În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc supt lemn, ca o făclie aprinsă supt snopi; voi mistui în dreapta și în stînga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăș la locul lui cel vechi.

Domnul va mîntui mai întîi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda.

În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. Zaharia 12:6-8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
,,Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua namiaza mare, și Ecronul va fi smuls din rădăcini.

Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul Cheretiților! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara Filistenilor: ,Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori!

Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori, și tîrle de oi.

Malurile acestea vor fi pentru rămăsițele casei lui Iuda; acolo vor paște; se vor odihni seara în casele Ascalonului; căci Domnul, Dumnezeul lor, nu -i va uita, și va aduce înapoi pe prinșii lor de război.`

,,Am auzit ocările Moabului și batjocurile copiilor lui Amon, cînd defăimau pe poporul Meu, și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. Tefania 2:4-8

Concluzie

1) Am vorbit de promisiunea facuta de Dumnezeu in legatura cu Crearea Natiunii Israel

2) Am vazut planul lui D-zeu prin profetiile referitoare la Imperiile /puterile oamenilor,care au cucerit si au dominat Israelul ,si care se prelungeste pina la a doua venire a lui Isus.

3) Am abordat tema propusa pentru ziua de azi Israel prin profetia despre Valea de Oase uscate,reprezentand renasterea Israelului ca Stat Suveran si cea ce traieste astazi.


4) Viitorul


Gog si Magog

Cuvîntul Domnului mi a vorbit astfel:

,,Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și proorocește împotriva lui!

Și spune: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului!

Te voi tîrî, și-ți voi pune un cîrlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză, și cari toți mînuiesc sabia;

împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif:

Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine!

Pregătește-te dar, fii gata, tu, și toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! Ezechiel 38:1-7
-----------------------------------------------
voi strînge pe toate neamurile, și le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara Mea. Joel 3:2
-----------------------------------------------------------------------------------------
Căci acum multe neamuri s'au strîns împotriva ta, și zic: ,,Să fie pîngărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-ni-se dorința față de Sion! Mica 4:11
-------------------------------------------------------------------
...Iată, voi preface Ierusalimul într'un potir de amețire pentru toate popoarele de primprejur, și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.

În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica, vor fi vătămați, și toate neamurile pămîntului se vor strînge împotriva lui. Zaharia 12:2-3

- Oasele care reprezinta Israelul primesc o inima noua si un duh nou

Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri.

Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne.

Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele.

Veți locui în țara, pe care am dat -o părinților voștri; voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru. Ezechiel 36:25-28


- A doua Venire a lui Isus

ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va lovi pămîntul cu toiagul cuvîntului Lui, și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Isaía 11:4


- Imparatia de 1000 de Ani

Robul Meu David va fi împărat peste ei, și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini.

Vor locui iarăș în țara, pe care am dat -o robului Meu Iacov, și pe care au locuit -o și părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, și copiii copiilor lor, pe vecie, și Robul Meu David va fi voivodul lor în veci.

Voi încheia cu ei un legămînt de pace, care va fi un legămînt vecinic cu ei; îi voi sădi și -i voi înmulți, și voi pune locașul Meu cel sfînt în mijlocul lor pentru totdeauna.

Locuința Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.

Și neamurile vor ști că Eu sînt Domnul, care sfințește pe Israel, cînd Locașul Meu cel sfînt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.` Ezechiel 37:24-28


Domnul să te binecuvinteze, și să te păzească!

Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine, și să Se îndure de tine!

Domnul să-Și înalțe Fața peste tine, și-să-ți dea pacea!

Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvînta.

Númeri 6:24-27Amin !!!


De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea va ști in ziua aceea că Eu vorbesc și zic: "Iată-Mă!" (Isa.52:6)
Deconectat RE: Profetiile Biblice
fullban10
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17648. Postat la 31/03/2012 05:57 - 2983z8h45m
Ioane, degeaba vrea Dumnezeu, dacă Israel nu vrea!
Încă de la început a fost un popor încăpățânat și martoră ne este Biblia că Dumnezeu a dat tot , totului tot, ca Israel să-i fie popor. Și Domnul Isus tot pentru ei a venit și sângele a curs, și mormântul L-a primit, și a înviat și a lăsat făgăduința că : Mă duc să vă pregătesc un loc.....Dar ce-au făcut cu toate acestea?, au omorât pe Ștefan. Atunci am primit , noi neamurile ștafeta de-a fi poporul lui Dumnezeu. Te doare inima, și pe mine mă doare că acest popor nu s-a lăsat de încăpățânarea lui și, azi, e la fel ca la-nceput. Sigur printre ei sunt oameni sinceri pentru Dumnezeu, dar ca stat, ei nu au viitor., deoarece nu vor. Sunt orgolioși și nici pe departe nu se vor umili în post, sac și cenușă ca cei din Ninive.


Biblia are răspuns la toate intrebările.
Deconectat RE: Profetiile Biblice
Lica
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17649. Postat la 31/03/2012 08:54 - 2983z5h47m
Sigur printre ei sunt oameni sinceri pentru Dumnezeu, dar ca stat, ei nu au viitor.


Dacă ca și stat nu au viitor (nu au ascultat de Dumneyeu și au fost lepădați) atunci...de ce avem impresia că noi avem viitor ca și persoană individuală? Întreb doar deoarece lucrurile s-ar putea să fie mai complexe decât credem noi.

Și totuși unde scrie în Biblie că toate profețiile de bine s-au transferat neamurilor iar blestemele au rămas pentru Israel. Un rabin mesianic a întrebat o dată...oare ce ce neamurile (creștinii) nu pretind că pământul pe care stă Israel le aparține lor?...deoarece și asta este o profeție pozitivă.

Cine poate pretinde că cei 144000 nu sunt evrei devreme ce scrie clar și din ce seminție fac parte? Și cine poate scoate versetele lui Pavel din Biblie care vorbesc de o revenire a lui Israel? Credeți că Dumnezeu ține când cu neamurile când cu Israelul? smiley Apoi o altă dovadă este istoria recentă a poporului Israel care dacă este studiată este imposibil să spui că Dumnezeu nu a intervenit conform profețiilor Biblice.

Credeți că revenirea lui Mesia va avea loc la Roma sau în România sau în Israel unde va avea câteva lucruri de împlinit? smiley


Daca nu ma intelegi, inainte de a ma contrazice asigura-te ca ma asculti.
Deconectat RE: Profetiile Biblice
abdon
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17653. Postat la 31/03/2012 12:46 - 2983z1h56m
Ma gandesc ca asta e un raspuns bun!?


Ieremia 31:36  Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!
37  Așa vorbește Domnul: rDacă cerurile sus pot fi măsurate, și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.
38  Iată, vin zile, zice Domnul, când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel până la poarta unghiului.
39  Frânghia de măsurat va trece încă pe dinaintea ei, până la dealul Gareb, și de acolo va face un ocol înspre Goat.


Cred ca Legea Domnului nu a incetat, si nu vad sa inceteze vreodata, astfel Israel va dainui vesnic inaintea Domnului, Domnul sa binecuvinteze Ierusalimul!


 
Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu, pe El Îl voi preamări. Exodul 15:2

Deconectat RE: Profetiile Biblice
ioan olah
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17654. Postat la 31/03/2012 15:11 - 2982z23h31m
Pacea Domnului Isus Hristos !

Sora Valentina ,daca ai studia Scriptura si ai cere Duhului Sfint sa ti dea si puterea sa si intelegi ,cred ca ai ajunge ca Adevarul sa te faca sloboda, de Indoctrinarea care o duci in spate, care se interpune intre Dumnezeu si om,noi Neamurile fara Israel am fi fost nimic,dar cum vad nu ati dai seama de ce ei sunt asa cum sunt,tocmai prin nascultarea lor ,prin jertfa lui Isus noi Neamurile avem acest drept de a ajunge in Imparatie,Ei sunt Vita ,noi suntem altoiti pe ei,cind vorbesti de Sabat e bun Evreul,cind vorbesti de Sabate adica Sarbatorile Domnului nu mai e bun deorece spui ca e Legea Ceremoniala,si tot asa pina la urma am observat nu doar la tine ci de la multi ca Indoctrinarea va Robeste rau,deacea ca frate te Sfatuiesc sa lasi Doctrina si sa te pui pe Studiat Scriptura si sa incerci sa le pui cap la cap si vei vedea cu Adevarat cine e Poporul lui Israel,te indemn sa citesti Ezechiel 36 in totalitate si Romani 11. Pace Multa !!

16. Cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:

17. "Fiul omului, cei din casa lui Israel, cand locuiau in tara lor, au spurcat-o prin purtarea lor si prin faptele lor; asa ca purtarea lor a fost inaintea Mea ca spurcaciunea unei femei in timpul necuratiei ei.

18. Atunci Mi-am varsat urgia peste ei, din pricina sangelui pe care-l varsasera in tara si din pricina idolilor cu care o spurcasera.

19. I-am risipit printre neamuri, si au fost imprastiati in felurite tari; i-am judecat dupa purtarea si faptele lor rele.

20. Cand au venit printre neamuri, oriincotro se duceau pangareau Numele Meu cel sfant, asa incat se zicea despre ei: "Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit sa iasa din tara lor."

21. Si am vrut sa scap cinstea Numelui Meu celui sfant pe care-l pangarea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese.

22. De aceea, spune casei lui Israel: "Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Nu din pricina voastra fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfant pe care l-ati pangarit printre neamurile la care ati mers.

23. De aceea voi sfinti Numele Meu cel mare care a fost pangarit printre neamuri, pe care l-ati pangarit in mijlocul lor. Si neamurile vor cunoaste ca Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, cand voi fi sfintit in voi sub ochii lor.

24. Caci va voi scoate dintre neamuri, va voi strange din toate tarile si va voi aduce iarasi in tara voastra.

25. Va voi stropi cu apa curata, si veti fi curatati; va voi curata de toate spurcaciunile voastre si de toti idolii vostri.

26. Va voi da o inima noua si voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatra si va voi da o inima de carne.

27. Voi pune Duhul Meu in voi si va voi face sa urmati poruncile Mele, si sa paziti, si sa impliniti legile Mele.

28. Veti locui in tara pe care am dat-o parintilor vostri; voi veti fi poporul Meu, si Eu voi fi Dumnezeul vostru.

29. Va voi izbavi de toate necuratiile voastre. Voi chema graul si-l voi inmulti; nu voi mai trimite foametea peste voi.

30. Voi inmulti rodul pomilor si venitul campului, ca sa nu mai purtati ocara foametei printre neamuri.

31. Atunci va veti aduce aminte de purtarea voastra cea rea si de faptele voastre care nu erau bune; va va fi scarba de voi insiva, din pricina nelegiuirilor si uraciunilor voastre.

32. Si toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastra, zice Domnul Dumnezeu, sa stiti! Rusinati-va si rositi de purtarea voastra, casa lui Israel!"

33. Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "In ziua cand va voi curata de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetatile voastre sa fie locuite, si daramaturile vor fi zidite din nou;

34. tara pustiita va fi lucrata iarasi, de unde pana aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.

35. Si se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; si cetatile acestea daramate, care erau pustii si surpate, sunt intarite si locuite!"

36. Si neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat si am sadit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit si voi si face."

37. Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iata in ce privinta Ma voi lasa induplecat de casa lui Israel si iata ce voi face pentru ei: voi inmulti pe oameni ca pe o turma de oi.

38. Cetatile daramate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele inchinate Domnului ca turmele care sunt aduse la Ierusalim in timpul sarbatorilor celor mari. Si vor sti ca Eu sunt Domnul."

Intreb, dar: "A lepadat Dumnezeu pe poporul Sau?" Nicidecum! Caci si eu sunt israelit, din samanta lui Avraam, din semintia lui Beniamin. (Rom.11:1)

Dumnezeu n-a lepadat pe poporul Sau pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu stiti ce zice Scriptura, in locul unde vorbeste despre Ilie? Cum se plange el lui Dumnezeu impotriva lui Israel, cand zice: (Rom.11:2)De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea va ști in ziua aceea că Eu vorbesc și zic: "Iată-Mă!" (Isa.52:6)
Deconectat RE: Profetiile Biblice
fullban10
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17657. Postat la 31/03/2012 18:19 - 2982z20h23m
Iar m-ai atacat mișelește legându-te de doctrina mea. Asta e părerea mea personală.
Israel ca țară , am zis că nu are viitor. Nu cum e țara acum.
Oamenii vor avea viitor, nu țara.
Dumnezeu are încredere în ei, dar ei nu au încredere în Dumnezeu.


Biblia are răspuns la toate intrebările.
Deconectat RE: Profetiile Biblice
costy
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
17660. Postat la 31/03/2012 21:11 - 2982z17h31m
Romani Cap. 11 si Efeseni Cap. 2 lamureste toata situatia . Dar multumiri fie aduse Domnului ISUS HRISTOS care prin Jerfa Sa cea Sfanta a surpat zidul care ai despartea pe cei doi ,adica pe cei din Poporul Israel si noi neamurile .Ei butucul-- noi ramurile . Dar atentie ramurii sa nu ne falim , ci sa stam in smerenie si in ascultare ca doar acum suntem cetateni de drept in Poporul ISRAEL .


Psalmul 84.11. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, și nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără prihană.
Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!
Deconectat RE: Profetiile Biblice
ioan olah
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
18632. Postat la 08/06/2012 09:50 - 2914z4h51m
Pacea Domnului Isus Hristos !!!

Evreii Înapoi in Țara Promisă

http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/06/evreii-inapoi-in-tara-promisa.html


De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea va ști in ziua aceea că Eu vorbesc și zic: "Iată-Mă!" (Isa.52:6)
Deconectat RE: Profetiile Biblice
Lavi
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
18634. Postat la 08/06/2012 15:06 - 2913z23h36m
Fără cuvinte ,frate Ioan ,ce pot să spun ...decât să scot in evidență aceste rânduri pe care le-am citit...sunt deosebite....
Apropo, El a venit nu pentru a începe o nouă religie numită Creștinism,El Mesia a venit să împlinească Legea și Proorocii și de a oferi salvarea pentru Evrei și non-evrei deopotrivă.
Interesant blogul.
Binecuvântat să fie Israel!
Pacea să fie peste Ierușalaim!


Deconectat RE: Profetiile Biblice
ioan olah
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
19705. Postat la 25/09/2012 12:03 - 2805z2h39m
Shalom !!!

Israel aproape de 8 milioane de locuitori

http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/09/israel-aproape-de-8-milioane-de.html


De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea va ști in ziua aceea că Eu vorbesc și zic: "Iată-Mă!" (Isa.52:6)
Deconectat RE: Profetiile Biblice
ioan olah
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22452. Postat la 31/03/2013 10:05 - 2618z4h37m
Teologia de inlocuire declara ca Biserica a luat locul Israelului


Teologia de înlocuire, este o abordare sistematică înșelătoare, care nu numai că a deviat milioane de creștini de-a lungul anilor de la adevar, dar a provocat, de asemenea foarte mult rău, în proporțiile cele mai teribile.

Această teologie, a participat la persecutarea Evreilor de către Biserică dea lungul secolelor, inclusiv a Holocaustului, și a fost, de asemenea, gândirea teologică care atarna in spatele acestui coșmar numit ,, apartheid ".

Teologia de înlocuire declară că, Israelul, după ce a eșuat cu Mantuitorul in al condamna la rastignire, a fost înlocuit de către Biserică. Teologia de inlocuire, declara ca, Biserica este acum adevăratul Israel al lui Yahveh și astfel destinul natiunii lui Israel este pierdut pentru totdeauna.

Restaurarea Statului Israel este astfel perceputa de Biserica ca un accident, fără acreditări biblice. Credinciosii care cred că restaurarea Israelului este un act al lui Yahveh, în fidelitate față de legământul Său, făcut cu Avraam acum aproximativ 4000 de ani în urmă sunt considerati inselati. Aceasta este poziția de bază a aderenților acestei teologii.

Erori de gândire

A. Metoda alegorică de interpretare: Teologia de înlocuire subminează în mod eficient autoritatea cuvântului lui Yahveh, pentru faptul că aceasta se bazează pe metoda alegorică de interpretare. Asta este, cititorul Cuvântului lui Yahveh care decide să spiritualizeze textul, chiar dacă conexiunea sa este literală.

Aceasta gandire privează Cuvântul lui Yahveh pentru propria sa autoritate și semnificația textului este în întregime dependentă de cititor,astfel Cuvântul lui Yahveh poate fi apoi manipulat pentru a devia de la adevar ! Astfel, Teologia de înlocuire se bazează pe baza falsă de interpretare biblică.

B. Înțelegere inadecvată a Alianței: Teologia de înlocuire este acceptată numai de către cei care nu înțeleg în mod corespunzător natura legământului Avraamic. Această alianță este menționata pentru prima dată în Geneza 12:1-4 și, ulterior, în mod repetat afirmata și confirmata de patriarhi.

Yahveh zisese lui Avram: "Iesi din tara ta, din rudenia ta si din casa tatalui tau si vino in tara pe care ti-o voi arata.Voi face din tine un neam mare si te voi binecuvanta; iti voi face un nume mare si vei fi o binecuvantare.

Voi binecuvanta pe cei ce te vor binecuvanta si voi blestema pe cei ce te vor blestema; si toate familiile pamantului vor fi binecuvantate in tine.Avram a plecat, cum ii spusese Yahveh, si a plecat si Lot impreuna cu el. Avram avea saptezeci si cinci de ani cand a iesit din Haran.(Geneza 12:1-4)

Acest legământ este legământul harului, deoarece acesta include intenția lui Yahveh de a răscumpăra lumea. Yahveh îi spune lui Avraam: "În tine toate națiunile lumii vor fi binecuvântate."

Legământul Avraamic este o alianta cu trei elemente vitale:

1.) Aceasta alianta vorbeste despre strategia Creatorului pentru a Binecuvanta toate Neamurile prin Națiunea lui Israel.

2.) Aceasta alianta, lasă moștenire un teren, ca o posesiune veșnică pentru Israel.

3.) Acesta alianta, promite să Binecuvânteze pe cei care Binecuvânteaza pe Israel, și va blestema pe cei care bleastemă pe Israel.

Este important ca noi să reținem faptul că, dacă un element al alianței esueaza, atunci toate elementele vor eșua, de asemenea,deci, dacă promisiunile lui Yahveh pentu Israel au eșuat deja, astfel de asemenea, trebuie să esueze promisiunile lui Yahveh pentru a binecuvânta lumea.

Dacă destinul național al Israelului a fost pierdut prin neascultarea lor, astfel de asemenea, Biserica este distrusa ! Neascultarea Bisericii a fost atât de mare ca cea a lui Israel în ultimii 2000 de ani. Nimeni nu poate nega asta !

Pavel accentuează acest punct atunci când el scrie:

Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Yahveh mai înainte, nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci de ani.(Galateni 3:17).

Conform teologiei de înlocuire, această alianță a fost anulată. Numai o înțelegere superficială și inadecvată a alianței poate duce la o astfel de concluzie înșelătoare.Promisiunile pentru Israelul național ca Stat,sunt în mod constant reafirmate prin prooroci. Astfel, Pavel subliniază natura caracterului său și confirmă legământul Avraamic.

Un alt exemplu este Ieremia 31:35-37 :

,,Așa vorbește Yahveh, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rînduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărîtă marea și face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Yahveh al oștirilor:Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Yahveh, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!``

,,Așa vorbește Yahveh: ,Dacă cerurile sus pot fi măsurate, și dacă temeliile pămîntului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Yahveh.``

Deci, din nou vedem, faptul că soarele, luna și stelele sunt încă cu noi si vizibile,confirmă valabilitatea continuă a legământului Avraamic și, ca urmare, destinul național al Israelului. Pentru ca teologia de înlocuire sa fie valabilă, soarele și luna ar trebui să fie, de asemenea, sa nu apara.

Teologia înlocuirii își bate joc de caracterul lui Yahveh, deoarece se bazează pe premiza că, dacă nu reușesc, oricum Yahveh, le va debarasa ... chiar daca initial au afirmat că legământul lui Avraam cu Israel nu este etern. Acest răspuns suna tipic uman, și nu este raspunsul lui Yahveh al lui Israel din Biblie.

Avem încurajare puternică,potrivit cărții Evrei,ca cititori si implinitori, știm că Yahveh va fi credincios pentru noi cei care credem in Poruncile si Randuiala Creatorului, deoarece, în ciuda neascultării lui Israel,Yahveh a rămas credincios fata de Israel.

Vorbind de legământul Avraamic el spune:

Deaceea și Yahveh, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărîrii Lui, a venit cu un jurămînt; pentruca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, și în cari este cu neputință ca Yahveh să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul Templului,unde Yahshua a intrat pentru noi ca înainte mergător, cînd a fost făcut ,,Mare Preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec``. (Evrei 6:17-20).

Rețineți că putem să știm că Yahveh este credincios, deoarece El a fost credincios fata de Israel în tot ceea ce a ce el a promis,acest fapt este ancora sufletului nostru.

1). Yahveh nu a abandonat națiunea sau poporul lui Israel.
2). Canaan este țara lui Israel până în ziua de azi.
3). Biserica nu a înlocuit Israelul.

De aceea voi, cari altădată erați Neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia cari se cheamă tăiați împrejur, și cari sînt tăiați împrejur în trup de mîna omului:aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Yahshua, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Yahveh în lume. (Efeseni 2:11)

Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr'un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului,nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. ( Romani 11:17-18)

4. Restaurarea Statului Israel este o dovadă a credincioșiei lui Yahveh față de promisiunile Sale și este, de asemenea, o încurajare puternică pentru Credinciosii care implinesc Poruncile si Orinduiala Creatorului.

5. Restaurarea lui Israel va culmina în guvernarea facuta odata cu venirea lui Yahshuah haMashiach,de aceea, Bisericile din lume ar trebuii să se pregătească și să binecuvânteze Israelul.

6. Restaurarea Israelului si Revenirea în patria lor este primul pas spre răscumpărarea lui Israel. Shalom !!!De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea va ști in ziua aceea că Eu vorbesc și zic: "Iată-Mă!" (Isa.52:6)
Deconectat RE: Profetiile Biblice
beyond
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22468. Postat la 31/03/2013 22:52 - 2617z15h50m
Da! Restaurarea lui Israel a fost profețită demult:

"Am proorocit cum mi se poruncise. Și pe când prooroceam, s-a făcut un vuiet, și iată că s-a făcut o mișcare, și oasele s-au apropiat unele de altele! M-am uitat, și iată că le-au venit vine, carnea a crescut, și le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele." (Ezech.37.7,8).

Asta s-a întâmplat în 14 mai 1948.

Urmează ca "oasele" să primească și "duh", adică viață. Dar nu o viață firească, fiindcă aceea există deja în evreii de azi. CI O VIAȚĂ SPIRITUALĂ, PRIN DUHUL SFÂNT.
Și asta se va face prin devenirea multora din poporul lui Israel credincioși în Iisus Hristos. Adică în "Yahweh mântuiește". Și vor ști că El este Duhul care îi mântuiește în primul rând de păcate, și că le formează un caracter asemănător cu al Lui, în care Legea să fie scrisă în inimă, nu pe table de piatră.
"Căci Domnul este Duhul" (2 Cor.3.17).

Acum aproape 2000 de ani, evreii au fost tăiați din Măslinul lui Dumnezeu (= Israelul spiritual = Biserica Duhului) din pricina necredinței lor. Și în locul celor tăiați s-a făcut cu putință altoirea Neamurilor pe locurile rămase vacante.
Așa că ar fi o îngâmfare din partea noastră să ne fălim cu ceva înaintea poporului evreu.
Despre taina realtoirii lor în Măslin, scrie apostolul Pavel la Romani, cap.11:

Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine.
...

Și chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși.
Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești, în măslinul lor?
Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până va intra numărul deplin al Neamurilor.
Și atunci tot Israelul va fi mântuit
...

În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru; dar în ce privește alegerea, sunt iubiți, din pricina părinților lor.

Din citatul extraordinar de mai sus se pot desprinde numeroase concluzii. Iată câteva:

a.) evreii erau ramuri firești, dar nu ei erau Rădăcina. Ci Rădăcina este Hristos. El este "Rădăcina lui David" (Apoc.5.5).

b.) harul s-a extins de la evrei către Neamuri după răstignirea Domnului. Neamurile sunt ramuri nefirești și au fost altoite în ceea ce de drept le aparținea evreilor. Dar evreii, CA NAȚIE, au renunțat la moștenirea lor spirituală prin necredință, atunci când au strigat:
"Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri." (Mat.27.25).

(Se impune, totuși, o mică mențiune: evreilor nu le este refuzat și nu le-a fost refuzat niciodată harul ÎN MOD INDIVIDUAL, CI CA NAȚIE. Orice evreu izolat care, în toți acești aprox. 2000 de ani, a crezut sincer în Mântuitorul răstignit, era realtoit imediat în Biserica lui Hristos = Israelul spiritual = Măslinul plin de ulei. Uleiul poate se știe că este simbolul Duhului care locuiește în sufletul celor credincioși.)

c.) există o linie de demarcație între Neamuri și Israelul etnic, adică evreii nu pot fi realtoiți în număr semnificativ - ca nație - în Măslin decât după ce harul se va retrage de la Neamuri când numărul acestor Neamuri în Măslin s-a împlinit. Până atunci va ține împietrirea evreilor ca nație. Harul trece în mod masiv de la Neamuri la evrei, iar peste Neamuri nu mai rămâne har decât peste cei care au apucat să-l aibă până în acel moment.
Acela este momentul când numărul Neamurilor este deplin. Peste acel număr nu mai intră niciunul din Neamuri în Măslin.

d.) realtoirea evreilor se va face în același Măslin simbolic în care se află și Neamurile. Și acest Măslin are ca Rădăcină pe Iisus/Yahshua. Deci, niciun evreu nu va fi mântuit decât prin credința în Mesia pe care L-au răstignit acum aprox. 2000 de ani. Iubirea lui Dumnezeu față de ei are ca motiv obârșia lor din Avraam, Isaac și Iacov, și această iubire se manifestă prin darul credinței în Hristos pe care Duhul li-l va face după retragerea harului de la Neamuri.
Încă o dată, Dumnezeu se va îndura de ei ca nație. După ce S-a îndurat de ei în timpul robiei babiloniene, se va îndura din nou de ei acum, după atâta amar de timp care s-a scurs de la robia romană care a început în anul 70 e.n.

e.) după lepădarea Neamurilor prin retragerea harului de la ele, evreii vor intra în Israelul spiritual (Măslinul). Până atunci nu puteau, ca nație.
Așa că, după realtoirea lor, Israelul spiritual va fi format din: Evreii realtoiți + Neamurile nelepădate. Și ei vor fi credincioși cu toții Celui ce este Rădăcina.
Pavel, la Rom.11.26, are o vorbire spirituală, spunând că, atunci, tot acel Israel spiritual, format din Neamuri și Evrei, va fi mântuit. Nu vor fi lăsați afară careva dintre cei credincioși: fie dintre Neamuri, fie dintre Evrei.
Acesta este înțelesul acelui cuvânt: tot Israelul - adică și Evreii realtoiți, și Neamurile nelepădate.
Împreună, ei formează un singur "tot", un singur Măslin, un singur Iacov spiritual.

Și nelegiuirile acestui Iacov spiritual vor fi îndepărtate la venirea Domnului din Sionul ceresc.
"Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: 'Izbăvitorul va veni din Sion, și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.'" (Rom.11.26).

Aceasta este o vorbire spirituală care conservă taina menționată la Rom.11.25.
Pavel doar ne-a informat despre taina respectivă, dar nu a detaliat-o. Pentru ca doar cei ce judecă duhovnicește să o priceapă atunci când urma să vină momentul împlinirii ei.
- Să priceapă că nu va fi mântuit tot Israelul etnic, cu sutele lui de mii de homosexuali, lesbiene, travestiți, înșelători, zgârciți, curvari, preacurvari, criminali, atei și tot felul de păcătoși. Ci aceia vor muri.
- Să priceapă că Domnul nu vine dintr-un Sion pământesc, căci vine din cer la Parousia, cu miriadele Lui de îngeri. Adică vine din Sionul ceresc, muntele de care orice creștin duhovnicesc trebuie să fie alipit în sufletul lui, după cum stă scris:
"Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor" (Evrei 12.22).
După cum se vede, aici e vorba de lucruri cerești.
Ei bine, din acel Sion ceresc vine Domnul la Rom.11.26.
_______

Și acum, fiindcă tot am fost asociat că am o înțelegere despre mia de ani la fel ca Ellen G. White, și fiindcă ea a fost atât de hulită ba în stânga, ba în dreapta, am căutat să văd dacă ea gândește la fel ca mine și în direcția întoarcerii evreilor la Iisus. Să dau, așadar, niște citate din scrierile ei despre reîntoarcerea lui Israel. Pentru a se vedea că multe din blamurile care i s-au adus ei sunt cu totul nefondate. Și asta se datorează faptului că există mulți foști adventiști superficiali (sau chiar actuali adventiști lipsiți de râvnă) care nu și-au cunoscut credința cum ar fi trebuit, și care prin comportamentul lor necorespunzător provoacă în prezent frustrări altora față de numele lui Ellen G. White.

"Înțelegerea spirituală amorțită a poporului evreu trebuie să fie re-adusă la viață. Scripturile Vechiului Testament, împletite cu cele ale Noului Testament, vor fi pentru ei asemenea zorilor unei creații noi sau asemenea unei învieri a sufletului. Când Hristos va fi înțeles , așa cum este descris în paginile Vechiului Testament, memoria lor va fi reînviată. Pe măsură ce ușile Noului Testament vor fi deschise cu cheile Vechiului Testament, multe suflete din poporul evreu vor fi salvate." - Ellen G. White, Letter 47, 1903. {Evanghelizare 578.2}


"Evreii intră în rândurile urmașilor aleși ai lui Dumnezeu și vor fi alături de Israelul lui Dumnezeu în zilele sfârșitului. În felul acesta, evreii vor fi încă o dată reintegrați în poporul lui Dumnezeu, iar binecuvântarea Domnului va veni asupra lor cu îmbelșugare" - Ellen G. White, Manuscript 95, 1906. {Evanghelizare 577.4}


"Domnul a declarat că neamurile vor fi adunate, dar nu numai neamurile, ci și evreii. Printre evrei, sunt mulți care vor fi convertiți și prin care vom vedea mântuirea lui Dumnezeu înaintând ca o candelă aprinsă... Printre ei sunt mulți care vor veni la lumină și vor propovădui cu o putere minunată despre caracterul neschimbător al Legii lui Dumnezeu." - Ellen G. White, Manuscript 87, 1907. {Evanghelizare 578.1}


"Mulți dintre evrei se vor converti, iar aceștia vor ajuta la pregătirea căii Domnului, netezind calea Dumnezeului nostru în pustie. Evreii convertiți trebuie să aibă un rol important în marea pregătire viitoare pentru a-L întâmpina pe Hristos, Prințul nostru. O națiune se va naște într-o singură zi. Cum? Prin oamenii pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie convertiți la adevăr. Se va vedea, 'mai întâi un fir verde, apoi un spic, apoi bobul deplin în spic'. Prevederile profeției se vor împlini." - Ellen G. White, Manuscript 75, 1905. {Evanghelizare 579.1}


Domnul să ne călăuzească în tot Adevărul!
Deconectat RE: Profetiile Biblice despre Israel
Lucia
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22594. Postat la 04/04/2013 17:54 - 2613z20h48m
Daca in cea mai mare parte a lucrurilor nu sunt de acord cu tine, nu scriu dintr-un spirit de cearta, ci ca sa-mi sustin parerea.
Atat de mestesugit incerci sa treci strada pe unde trecem noi, ca sa poti sa ne duci unde vrei tu.
Insa dupa cum vezi, pricep intentia si merg pe taramul biblic, incercand sa nu ma abat nici la stanga , nici la dreapta.
Tot Israelul FIZIC dupa ce se ia harul de la noi va fi mantuit, si am sa-ti explic, de ce.
Isus a venit la poporul Sau fizic prima data, si la El va veni si acum, numai ca impreuna cu el vom intra in Imparatia milenara, crezi ca nu-ti cunosc parerea, atat o dai cu LITERALU SI SPIRITUALU, numai ca sa-ti iasa tie pasienta
"In zilele acelea, zece oameni din toate limbile popoarelor vor apuca pe un iudeu de poala haine, zicand:
Vrem sa mergem cu voi, caci am auzit ca Dumnezeu este cu voi."(Zaharia 8.23)
Ce "traducere "mai aduci si aici?
Cat despre TAINA, este Biserica, toti credinciosi greci-evrei pana la venirea Mantuitorului formeaza Taina Imparatiei.
Insa binecuvantatul si fericitul popor Israel FIZIC, va beneficia de harul, de iubirea, de mangaierea Imparatului, si de cea mai mare grandoare pamanteasca, Dumnezeu va guverna prin Fiul Sau pe tronul pamantesc a lui David si tot pamantul va vedea marirea Lui in mileniu.


Dedic clipa acestor lucruri, daca reusesc, voi aduce multumiri Domnului. Daca esuez, voi apela la harul Sau.
Deconectat RE: Profetiile Biblice
beyond
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22599. Postat la 04/04/2013 19:40 - 2613z19h2m
Lucia a scris cu multă "pace":
o dai cu LITERALU SI SPIRITUALU, numai ca sa-ti iasa tie pasienta
"In zilele acelea, zece oameni din toate limbile popoarelor vor apuca pe un iudeu de poala haine, zicand:
Vrem sa mergem cu voi, caci am auzit ca Dumnezeu este cu voi."(Zaharia 8.23)

Eu nu o dau cu spiritualul și literalul ca să-mi iasă pasiența, ci aplic ceea ce am învățat din Biblie, de la Pavel și ceilalți.
Uite, mă voi cita din postarea mea 22461 (din 31.03.2013) de la pagina 14 a topicului "Dumnezeu sau YHWH?", ca să vezi că și Biblia o dă când cu spiritualul, când cu literalul, nu ca să-i iasă vreo pasiență, ci că să exprime Adevăruri extraordinar de frumoase. Și ca să pricepi că înțelepciunea Duhului este aceea care ne ghidează să interpretăm corect când e spiritual, și când e literal:

beyond a scris:
Dar știm că lucrurile trebuiesc judecate în FOND (în duh), nu în FORMĂ (în slovă).
Închinarea oricărui creștin trebuie să fie "în duh și în adevăr".
"...căci slova omoară, dar Duhul dă viață." (2 Cor.3.6).

Scriptura însăși ne învață să judecăm lucrurile duhovnicește, nu în literă:
"Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește." (1 Cor.2.14).

Nu un iudeu etnic, ci un astfel de om este Iudeu spiritual, după cum stă scris:
"Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă" (Rom.2.29).

Despre un asemenea Iudeu profețea Zaharia:
"În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, și-i vor zice: 'Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!'" (Zah.8.23)

Cei ce cred în Biblie, ar trebui să știe că ea spune clar:
"Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; și tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.
Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu." (Rom.2.28,29)

_______

Eu cred că trebuie ca Duhul să intervină puternic în viața unui om ca să-i dea discernământ cu privire la profeții (fie din VT, fie din NT). Pentru ca omul să învețe elementele profetice, și când se aplică ele ad-litteram, și când se aplică spiritual.
Când rămâi doar la literal, să știi, Lucia, că tu o iei într-o direcție diferită față de Biblie, fie la stânga, fie la dreapta față de ceea ce a spus Pavel despre judecarea duhovnicească a lucrurilor.
Ar fi bine să te rogi să nu le mai iei pe toate ad-litteram, căci, după cum ți-am mai spus, nici Ilie nu a venit ad-litteram, ci în duh, prin Ioan Botezătorul.

La fel, nu numai Ilie este spiritual, dar sunt multe alte lucruri literale ce au rol de simbol în Vechiul Testament, și cărora abia în Noul Testament li se ridică mahrama literalului de pe ele (iudeul spiritual - Rom.2.29, Sara și Agar cele spirituale - Gal.4.24-26, sămânța spirituală, nu semințele literale ale lui Avraam - Gal.3.16, etc. etc.... și îți mai pot oferi zeci de exemple).
De aceea, Pavel spune că lucrurile, ca să fie pricepute, trebuiesc judecate duhovnicește, Lucia. Adică spiritual. Când vei învăța asta? Când vei învăța să nu te mai abați la stânga și la dreapta?
Nu te mai grăbi să-l arunci pe preaiubitul Pavel la gunoi în această "judecare duhovnicească", fiindcă Petru a avertizat:
"cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor." (2 Pet.3.15,16).

Și dacă sunt grele de înțeles, tu vrei să le răstălmăcești doar la modul literal, fără să le judeci și duhovnicește?
_______

Lucia a scris:
nu scriu dintr-un spirit de cearta, ci ca sa-mi sustin parerea.
Atat de mestesugit incerci sa treci strada pe unde trecem noi, ca sa poti sa ne duci unde vrei tu.

E frumos cum te autosugestionezi și cum vrei să te scuzi că nu ai spirit de ceartă.
Faptele arată, însă, altceva.
Dacă doar ți-ai fi susținut părerea biblică, nu te-ai fi raportat la rândurile mele.
Dar părerea ta nu este cu privire la Biblie, ci cu privire la ce scriu eu.

După cum se poate ușor constata, eu nu m-am referit la tine în postarea mea anterioară, și nici n-am vrut să duc pe cineva undeva (cum ți-a intrat ție în minte), ci doar mi-am scris simplu părerea și mi-am fundamentat-o logic.
Dacă ești o creștină adevărată, ar fi bine ca și tu să faci la fel, și să lași deoparte spiritul certăreț și atacul la persoană, și să nu-ți mai dai cu presupusul despre mine și despre felul meu de a scrie, punându-mi în cârcă, nefondat, intenții lipsite de onestitate.

Duhul păcii să te lumineze!
Deconectat RE: Profetiile Biblice
Lucia
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22612. Postat la 04/04/2013 21:16 - 2613z17h26m
Dragul meu, raman la ce sta scris, si poti sa crezi ce vrei despre mine, poti comenta ce vrei, eu tot la ce sta scris raman.
Mileniul acesta va veni, Israel va triunfa si Inparatul va guverna aici, pe acest pamant o mie de ani.(Apoc.20)


Dedic clipa acestor lucruri, daca reusesc, voi aduce multumiri Domnului. Daca esuez, voi apela la harul Sau.
Deconectat RE: Profetiile Biblice
beyond
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22616. Postat la 04/04/2013 21:33 - 2613z17h8m
Mă bucur pentru tine!
Dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că în cazul tău particular, e bine pentru tine să rămâi la ce stă scris literal.
Și nu carecumva să judeci vreodată spiritual (cum zice Pavel), ca să nu te rătăcești!
______

Numai că eu văd că nici la literal nu prea rămâi.

Fiindcă la Țefania 1.2,3 unde scrie că toți oamenii (și peștii, și păsările, și animalele) vor pieri cu desăvârșire de pe față pământului (nu de pe fața lui Israel), se pare că aici nu mai vrei să rămâi la ce stă scris negru pe alb.

Tot așa, nu vrei să rămâi la ce stă scris negru pe alb nici la Ier.4.23-25, Ier.25.30-33, 2 Pet.3.3-10, Ioan 14.2,3.

Măcar atât ai idee: de ce nu vor fi îngropați în mia de ani oamenii morți, cum scrie la Ier.25.33? Sau e prea complicat să-mi răspunzi?
Deconectat RE: Profetiile Biblice
Lucia
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22624. Postat la 04/04/2013 22:37 - 2613z16h4m
Profetia din Tefania a fost, s-a implinit cand Babilonul a pustiit totul in calea lui.


Dedic clipa acestor lucruri, daca reusesc, voi aduce multumiri Domnului. Daca esuez, voi apela la harul Sau.
Deconectat RE: Profetiile Biblice
beyond
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22626. Postat la 04/04/2013 22:41 - 2613z16h1m
Dacă zici tu că Nebucadnețar a nimicit și peștii din Israel (marea Galileii, râul Iordan etc), și că nici păsările nu au mai trecut deasupra lui Israel, iar animalele au pierit pe munți și prin păduri... unii chiar ar putea să creadă!
Deconectat RE: Profetiile Biblice
Lucia
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
22638. Postat la 05/04/2013 10:52 - 2613z3h50m
Eu chiar cred beyond, pentru ca o invazie de asemenea proportii, lasa in urma prapad, acea distrugere a afectat si lumea animala, si vietatile apelor, si pasarile prin distrugerea cuiburilor, al padurilor, apa infestata de corpurile in putrefactie.
Toate bolile care au urmat, prin neputinta lor de asi ingropa mortii la timpul potrivit...criza , si tot ce urmeaza dupa o distrugere de asemene proportie, lipsa locuintelor, lipsa hranei... a apei potabile, cred ca poti sa-ti dai seama si tu.


Dedic clipa acestor lucruri, daca reusesc, voi aduce multumiri Domnului. Daca esuez, voi apela la harul Sau.
Pagina 1 din 3 1 2 3 >
Salt la forumul:

Copyright © 2009-2020 / 5769-5780 melhisedec.ro
9369001 vizite unice Powered by PHP-Fusion