Portal melhisedec.ro

Pagina principală · Biblia online · Articole · Cântări · Poezii · Descărcări · Forum de discuţii · Calendar
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.

Navigare
Pagina principală
Biblia online
Sărbători
Luni noi
Articole
Cântări
Poezii
Descărcări
Întrebări frecvente
Forum de discuţii
Calendar
Legături pe internet
Categorii știri
Contactaţi-ne
Galerie foto
Căutare

Versetul zilei
"Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse"
Geneza 2:3

Cugetarea zilei
"Mergând pe principiile biblice de la Levitic 23, cosider că Sabatul este prima din lanțul de sărbători date de Domnul."

Abdon Pricopiuc


Noi articole
Sarbatoarea Pesah / ...
Nu-i altă dragoste..
Religie launtrica..
Pâine vie...
Străpuns..

Statistici utilizare
Vizitatori online: 1
> Membri conectaţi: 0
Membri înregistraţi: 673
Cel mai nou membru: Dragut Ionut
> Membri banați: 0

Ajutor utilizare
Aici puteti vedea un tutorial al portalului. Daca nu aveti PowerPoint instalat va sugeram PowerPoint Viewer 97.

Biblia online
Biblia selector

Alege cartea și capitolul: - Caută în Scriptură AICIBIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ

Cartea Psalmii, Capitolul 119

1. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!
2. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor,
3. care nu săvârșesc nici o nelegiuire, și umblă în căile Lui!
4. Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie.
5. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
6. Atunci nu voi roși de rușine, la vederea tuturor poruncilor Tale!
7. Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăța legile dreptății Tale.
8. Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!
9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.
10. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
11. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
12. Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învață-mă orânduirile Tale!
13. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
14. Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile.
15. Mă gândesc adânc la poruncile Tale, și cărările Tale le am sub ochi.
16. Mă desfăt în orânduirile Tale, și nu uit Cuvântul Tău.
17. Fă bine robului Tău, ca să trăiesc și să păzesc Cuvântul Tău!
18. Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
19. Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale!
20. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale.
21. Tu mustri pe cei îngâmfați, pe blestemații aceștia, care se rătăcesc de la poruncile Tale.
22. Ridică de peste mine ocara și disprețul! Căci păzesc învățăturile Tale.
23. Să tot stea voievozii și să vorbească împotriva mea: robul tău cugetă adânc la orânduirile Tale.
24. Învățăturile Tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei.
25. Sufletul meu este lipit de țărână: înviorează-mă, după făgăduința Ta!
26. Eu îmi istorisesc căile, și Tu mă asculți: învață-mă orânduirile Tale!
27. Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, și voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
28. Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după Cuvântul Tău!
29. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către Tine, și dă-mi îndurarea ta, ca să urmez Legea Ta!
30. Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.
31. Mă țin de învățăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine!
32. Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoți inima la larg.
33. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o țin până în sfârșit!
34. Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta și s-o țin din toată inima mea!
35. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.
36. Pleacă-mi inima spre învățăturile Tale, și nu spre câștig!
37. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta!
38. Împlinește-Ți făgăduința față de robul Tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de Tine!
39. Depărtează de la mine ocara de care mă tem! Căci judecățile Tale sunt pline de bunătate.
40. Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!
41. Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduința Ta!
42. Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în Cuvântul Tău.
43. Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului! Căci nădăjduiesc în judecățile Tale.
44. Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna și pe vecie.
45. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.
46. Voi vorbi despre învățăturile Tale înaintea împăraților, și nu-mi va roși obrazul.
47. Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.
48. Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
49. Adu-Ți aminte de făgăduința dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
50. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduința Ta îmi dă iarăși viață.
51. Niște îngâmfați mi-aruncă batjocuri; totuși eu nu mă abat de la Legea Ta.
52. Mă gândesc la judecățile Tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi.
53. M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi, care părăsesc Legea Ta.
54. Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.
55. Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne, și păzesc Legea Ta.
56. Așa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale.
57. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale.
58. Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduința Ta!
59. Mă gândesc la căile mele, și îmi îndrept picioarele spre învățăturile Tale.
60. Mă grăbesc, și nu preget să păzesc poruncile Tale.
61. Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit Legea Ta.
62. Mă scol la miezul nopții să Te laud pentru judecățile Tale cele drepte.
63. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine, și cu cei ce păzesc poruncile Tale.
64. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta; învață-mă orânduirile Tale!
65. Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduința Ta.
66. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile Tale.
67. Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău.
68. Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile tale!
69. Niște îngâmfați urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
70. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea: dar eu mă desfăt în Legea Ta.
71. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile Tale.
72. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur și de argint.
73. Mâinile Tale m-au făcut, și m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăț poruncile Tale!
74. Cei ce se tem de Tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele Tale.
75. Știu, Doamne, că judecățile Tale sunt drepte: din credincioșie m-ai smerit.
76. Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului Tău!
77. Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc, căci Legea Ta este desfătarea mea.
78. Să fie înfruntați îngâmfații care mă asupresc fără temei! Căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale.
79. Să se întoarcă la mine, cei ce se tem de Tine, și cei ce cunosc învățăturile Tale!
80. Inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de rușine!
81. Îmi tânjește sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduința Ta.
82. Mi se topesc ochii după făgăduința Ta, și zic: "Când mă vei mângâia?"
83. Căci am ajuns ca un burduf pus în fum; totuși nu uit orânduirile Tale.
84. Care este numărul zilelor robului Tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?
85. Niște îngâmfați sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea ta.
86. Toate poruncile tale nu sunt decât credincioșie; ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!
87. Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile Tale.
88. Înviorează-mă după bunătatea Ta, ca să păzesc învățăturile gurii Tale!
89. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri.
90. Credincioșia ta ține din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, și el rămâne tare.
91. După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îți sunt supuse.
92. Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea.
93. Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi.
94. Al Tău sunt: mântuiește-mă! Căci caut poruncile Tale.
95. Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă; dar eu iau aminte la învățăturile Tale.
96. Văd că tot ce este desăvârșit are margini: poruncile Tale însă sunt fără margini.
97. Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.
98. Poruncile Tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine.
99. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile Tale.
100. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale.
101. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău.
102. Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveți.
103. Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!
104. Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii.
105. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.
106. Jur, - și mă voi ține de jurământ, - că voi păzi legile Tale cele drepte.
107. Sunt foarte amărât: înviorează-mă, Doamne, după Cuvântul Tău!
108. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea, și învață-mă legile Tale!
109. Viața îmi este necurmat în primejdie, și totuși nu uit Legea Ta.
110. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile Tale.
111. Învățăturile Tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.
112. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale, totdeauna și până la sfârșit.
113. Urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc Legea Ta.
114. Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta.
115. Depărtați-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!
116. Sprijinește-mă, după făgăduința Ta, ca să trăiesc, și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea!
117. Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat, și să mă înveselesc neîncetat de orânduirile Tale!
118. Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile Tale, căci înșelătoria lor este zadarnică.
119. Ca spuma iei pe toți cei răi de pe pământ: de aceea eu iubesc învățăturile Tale.
120. Mi se înfioară carnea de frica Ta, și mă tem de judecățile Tale.
121. Păzesc legea și dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
122. Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău, și nu mă lăsa apăsat de niște îngâmfați!
123. Mi se topesc ochii după mântuirea Ta, și după făgăduința Ta cea dreaptă.
124. Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta, și învață-mă orânduirile Tale!
125. Eu sunt robul tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învățăturile Tale.
126. Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.
127. De aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
128. De aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, și urăsc orice cale a minciunii.
129. Învățăturile Tale sunt minunate: de aceea le păzește sufletul meu.
130. Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
131. Deschid gura și oftez, căci sunt lacom după poruncile Tale.
132. Întoarce-Ți Fața spre mine, și ai milă de mine, după obiceiul Tău față de cei ce iubesc Numele Tău!
133. Întărește-mi pașii în Cuvântul Tău, și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine!
134. Izbăvește-mă de asuprirea oamenilor, ca să păzesc poruncile Tale!
135. Fă să strălucească Fața Ta peste robul Tău, și învață-mă orânduirile Tale!
136. Ochii îmi varsă șiroaie de ape, pentru că Legea Ta nu este păzită.
137. Tu ești drept, Doamne, și judecățile Tale sunt fără prihană.
138. Tu Îți întemeiezi învățăturile pe dreptate, și pe cea mai mare credincioșie.
139. Râvna mea mă mănâncă, pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.
140. Cuvântul Tău este cu totul încercat, și robul Tău îl iubește.
141. Sunt mic și disprețuit, dar nu uit poruncile Tale.
142. Dreptatea Ta este o dreptate veșnică, și Legea Ta este adevărul.
143. Necazul și strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea mea.
144. Învățăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc!
145. Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale.
146. Te chem: mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile Tale!
147. O iau înaintea zorilor și strig; nădăjduiesc în făgăduințele Tale.
148. O iau înaintea străjilor de noapte, și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău.
149. Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta: înviorează-mă, Doamne, după judecata ta!
150. Se apropie cei ce urmăresc mișelia, și se depărtează de Legea Ta.
151. Dar Tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul.
152. De multă vreme știu din învățăturile Tale, că le-ai așezat pentru totdeauna.
153. Vezi-mi ticăloșia, și izbăvește-mă, căci nu uit Legea Ta.
154. Apără-mi pricina, și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința Ta.
155. Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orânduirile Tale.
156. Mari sunt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecățile Tale!
157. Mulți sunt prigonitorii și potrivnicii mei, dar nu mă depărtez de învățăturile Tale.
158. Văd cu scârbă pe cei necredincioși Ție, care nu păzesc Cuvântul Tău.
159. Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!
160. Temelia Cuvântului Tău este adevărul, și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice.
161. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.
162. Mă bucur de Cuvântul Tău, ca cel ce găsește o mare pradă.
163. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.
164. De șapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte.
165. Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, și nu li se întâmplă nici o nenorocire.
166. Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, și împlinesc poruncile Tale.
167. Sufletul meu ține învățăturile Tale, și le iubesc mult de tot!
168. Păzesc poruncile și învățăturile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta.
169. Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduința Ta.
170. Să ajungă cererea mea până la Tine! Izbăvește-mă, după făgăduința Ta!
171. Buzele mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveți orânduirile Tale!
172. Să cânte limba mea Cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!
173. Mâna Ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile Tale.
174. Suspin după mântuirea Ta, Doamne, și Legea Ta este desfătarea mea.
175. Să-mi trăiască sufletul și să Te laude, și judecățile Tale să mă sprijinească!
176. Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale.Capitole din Psalmii: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  
116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  
131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  
146  147  148  149  150  

Copyright © 2009-2021 / 5769-5781 melhisedec.ro
10680391 vizite unice Powered by PHP-Fusion