Portal melhisedec.ro

Pagina principală · Biblia online · Articole · Cântări · Poezii · Descărcări · Forum de discuţii · Calendar
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.

Navigare
Pagina principală
Biblia online
Sărbători
Luni noi
Articole
Cântări
Poezii
Descărcări
Întrebări frecvente
Forum de discuţii
Calendar
Legături pe internet
Categorii știri
Contactaţi-ne
Galerie foto
Căutare

Versetul zilei
"Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse"
Geneza 2:3

Cugetarea zilei
"Mergând pe principiile biblice de la Levitic 23, cosider că Sabatul este prima din lanțul de sărbători date de Domnul."

Abdon Pricopiuc


Noi articole
Sarbatoarea Pesah / ...
Nu-i altă dragoste..
Religie launtrica..
Pâine vie...
Străpuns..

Statistici utilizare
Vizitatori online: 1
> Membri conectaţi: 0
Membri înregistraţi: 673
Cel mai nou membru: Dragut Ionut
> Membri banați: 0

Ajutor utilizare
Aici puteti vedea un tutorial al portalului. Daca nu aveti PowerPoint instalat va sugeram PowerPoint Viewer 97.

Biblia online
Biblia selector

Alege cartea și capitolul: - Caută în Scriptură AICIBIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ

Cartea Psalmii, Capitolul 89

1. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia Ta.
2. Căci zic: "Îndurarea are temelii veșnice! Tare ca cerurile este credincioșia Ta!" -
3. "Am făcut legământ cu alesul Meu" - zice Domnul - "iată ce am jurat robului Meu David:
4. "Îți voi întări sămânța pe vecie, și-n veci îți voi așeza scaunul de domnie."
5. Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, și credincioșia Ta în adunarea sfinților!
6. Căci, în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?
7. Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților, și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui.
8. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Și credincioșia Ta Te înconjoară.
9. Tu îmblânzești mândria mării; când se ridică valurile ei, Tu le potolești.
10. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea brațului Tău.
11. Ale Tale sunt cerurile și pământul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea.
12. Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua; Taborul și Hermonul se bucură de Numele Tău.
13. Brațul tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălțată.
14. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea Feței Tale.
15. Ferice de poporul, care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina Feței Tale, Doamne!
16. El se bucură neîncetat de Numele Tău, și se fălește cu dreptatea Ta.
17. Căci Tu ești fala puterii lui; și, în bunăvoința Ta, ne ridici puterea noastră.
18. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru.
19. Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău, și ai zis: "Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr;
20. am găsit pe robul Meu David, și l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21. Mâna Mea îl va sprijini, și brațul Meu îl va întări.
22. Vrăjmașul nu-l va prinde, și cel rău nu-l va apăsa;
23. ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui, și voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24. Credincioșia și bunătatea Mea vor fi cu el, și tăria lui se va înălța prin Numele Meu.
25. Voi da în mâna lui marea, și în dreapta lui râurile.
26. El Îmi va zice: "Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și Stânca mântuirii mele!"
27. Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului.
28. Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, și legământul Meu îi va fi neclintit.
29. Îi voi face veșnică sămânța, și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor.
30. Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea, și nu vor umbla după poruncile Mele,
31. dacă vor călca orânduirile Mele, și nu vor păzi poruncile Mele,
32. atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua, și nelegiuirile cu lovituri;
33. dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei, și nu-Mi voi face credincioșia de minciună;
34. nu-Mi voi călca legământul, și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele.
35. Am jurat odată pe sfințenia Mea: să mint Eu oare lui David?
36. Sămânța lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;
37. ca luna, va dăinui pe vecie, și ca martorul credincios din cer. - (Oprire).
38. Și totuși, Tu l-ai îndepărtat, și Te-ai mâniat pe unsul Tău;
39. ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău; i-ai doborât și i-ai pângărit cununa.
40. I-ai prăbușit toate zidurile, și i-ai dărâmat toate cetățuile.
41. Toți trecătorii îl jefuiesc, și a ajuns de batjocura vecinilor lui.
42. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui,
43. ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi, și nu l-ai sprijinit în luptă.
44. Ai pus capăt strălucirii lui, și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie;
45. i-ai scurtat zilele tinereții, și l-ai acoperit de rușine. - (Oprire)
46. Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare, și-Ți va arde mânia ca focul?
47. Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea, și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului.
48. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să-și scape sufletul din locuința morților? -
49. Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi, pe care le-ai jurat lui David, în credincioșia Ta?
50. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare;
51. adu-Ți aminte de ocările vrăjmașilor Tăi, Doamne; de ocările lor împotriva pașilor unsului Tău!
52. Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin! Amin!Capitole din Psalmii: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  
116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  
131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  
146  147  148  149  150  

Copyright © 2009-2021 / 5769-5781 melhisedec.ro
10680251 vizite unice Powered by PHP-Fusion